به علت پاره ای تغییرات در سیستم نیک.آی آر کلیه امور مرتبط با ثبت دامنه های ملی با مشکل مواجه شده است، بدهی است درخواست های ثبت دامنه بعد از رفع مشکل از سوی نیک در اولین فرصت ممکن انجام خواهد شد.

همچنبن ثبت و تمدید دامنه های بین المللی نیز با یک وقفه چند روره مواجه شده است که بعد از انجام تغییرات و رفع مشکلات بزودی به روال قبلی خود باز خواهد گشت

قبلا از صبر شما متشکریم

شبکه گیتی هاستSunday, May 8, 2011« برگشت

Powered by WHMCompleteSolution