49,000 ریال
ماهانه
Panel A - 500MB
فضا
500 مگابایت
پهنای باند
25 گیگابایت/ماه
تعداد سایت
3 عدد
ای پی اختصاصی
0 عدد
DNS اختصاصی
ندارد
سایر امکانات
نامحدود
79,000 ریال
ماهانه
Panel B - 1 GB
فضا
1 گیگابایت
پهنای باند
40 گیگابایت/ ماه
تعداد سایت ها
6 عدد
ای پی اختصاصی
0 عدد
DNS اختصاصی
دارد
سایر امکانات
نامحدود
99,000 ریال
ماهانه
Panel C - 1GB
فضا
1 گیگابایت
پهنای باند
50 گیگابایت/ ماه
تعداد سایت
نامحدود
ای پی اختصاصی
0 عدد
DNS اختصاصی
دارد
سایر امکانات
نامحدود
180,000 ریال
ماهانه
Panel D - 2GB
فضا
2 گیگابایت
پهنای باند
80 گیگابایت/ماه
تعداد سایت ها
نامحدود
ای پی اختصاصی
0 عدد
DNS اختصاصی
دارد
سایر امکانات
نامحدود
350,000 ریال
ماهانه
Panel E - 5GB
فضا
5 گیگابایت
پهنای باند
120 گیگابایت/ماه
تعداد سایت ها
نامحدود
ای پی اختصاصی
1 عدد
DNS اختصاصی
دارد
سایر امکانات
نامحدود
690,000 ریال
ماهانه
Panel F - 10GB
فضا
10 گیگابایت
پهنای باند
200 گیگابایت/ماه
تعداد سایت ها
نامحدود
ای پی اختصاصی
2 عدد
DNS اختصاصی
دارد
سایر امکانات
نامحدود

Powered by WHMCompleteSolution