یافتن محصولات و سرویس ها


100MB - Plan A
فضا : 100 مگابایت

پهنای باند: 4500 مگابایت در ماه

پارک دامنه : 1 عدد

سایر امکانات : نامحدود

150,000 ریال سالانه
285,000 ریال دوساله
405,000 ریال سه سالانه

250MB - Plan B
فضا : 250 مگابایت

پهنای باند: 7500 مگابایت در ماه

پارک دامنه : 1 عدد

سایر امکانات : نامحدود

200,000 ریال سالانه
380,000 ریال دوساله
540,000 ریال سه سالانه

500MB - Plan C
فضا : 500 مگابایت

پهنای باند: 10000 مگابایت در ماه

پارک دامنه : 2 عدد

سایر امکانات : نامحدود

350,000 ریال سالانه
665,000 ریال دوساله
945,000 ریال سه سالانه

1GB - Plan D
فضا : 1000 مگابایت

پهنای باند: 20000 مگابایت در ماه

پارک دامنه : 3 عدد

سایر امکانات : نامحدود

490,000 ریال سالانه (دامنه رایگان)
930,000 ریال دوساله
1,320,000 ریال سه سالانه

2.5GB - Plan E
فضا : 2500 مگابایت

پهنای باند: 40000 مگابایت در ماه

پارک دامنه : 4 عدد

سایر امکانات : نامحدود

80,000 ریال ماهانه
800,000 ریال سالانه (دامنه رایگان)
1,520,000 ریال دوساله
2,160,000 ریال سه سالانه

4GB - Plan F
فضا : 4000 مگابایت

پهنای باند: 65000 مگابایت در ماه

پارک دامنه : 5 عدد

سایر امکانات : نامحدود

140,000 ریال ماهانه
1,400,000 ریال سالانه (دامنه رایگان)
2,660,000 ریال دوساله
3,780,000 ریال سه سالانه

Powered by WHMCompleteSolution