هاست لینوکس ایران

IR-100MB
 • 100 مگابایت
  فضا
 • 2500 مگابایت/ماه
  پهنای باند
 • ۱ عدد
  پارک دامنه
 • ۵۰ عدد
  اکانت ایمیل
 • ۳ عدد
  بانک اطلاعاتی
 • نامحدود سایر امکانات
IR-250MB
 • 250 مگابایت
  فضا
 • 4500 مگابایت/ماه
  پهنای باند
 • ۱ عدد
  پارک دامنه
 • ۱۰۰ عدد
  اکانت ایمیل
 • ۵ عدد
  بانک اطلاعاتی
 • نامحدود سایر امکانات
IR-500MB
 • 500 مگابایت
  فضا
 • 7500 مگابایت/ماه
  پهنای باند
 • ۲ عدد
  پارک دامنه
 • ۵۰۰ عدد
  اکانت ایمیل
 • ۱۰ عدد
  بانک اطلاعاتی
 • نامحدود سایر امکانات
IR-1GB
 • 1024 مگابایت
  فضا
 • 10000 مگابایت/ماه
  پهنای باند
 • ۳ عدد
  پارک دامنه
 • نامحدود
  اکانت ایمیل
 • نامحدود
  بانک اطلاعاتی
 • نامحدود سایر امکانات
IR-2GB
 • 2048 مگابایت
  فضا
 • 15000 مگابایت/ماه
  پهنای باند
 • ۵ عدد
  پارک دامنه
 • نامحدود
  اکانت ایمیل
 • نامحدود
  بانک اطلاعاتی
 • نامحدود سایر امکانات
IR-5GB
 • 5120 مگابایت
  فضا
 • 20000 مگابایت/ماه
  پهنای باند
 • ۱۰ عدد
  پارک دامنه
 • نامحدود
  اکانت ایمیل
 • نامحدود
  بانک اطلاعاتی
 • نامحدود سایر امکانات