200,000 ریال
سالانه
IR-100MB
فضا
100 مگابایت
پهنای باند
2500 مگابایت/ماه
پارک دامنه
۱ عدد
اکانت ایمیل
۵۰ عدد
بانک اطلاعاتی
۳ عدد
سایر امکانات
نامحدود
350,000 ریال
سالانه
IR-250MB
فضا
250 مگابایت
پهنای باند
4500 مگابایت/ماه
پارک دامنه
۱ عدد
اکانت ایمیل
۱۰۰ عدد
بانک اطلاعاتی
۵ عدد
سایر امکانات
نامحدود
350,000 ریال
سالانه
IR-500MB
فضا
500 مگابایت
پهنای باند
7500 مگابایت/ماه
پارک دامنه
۲ عدد
اکانت ایمیل
۵۰۰ عدد
بانک اطلاعاتی
۱۰ عدد
سایر امکانات
نامحدود
590,000 ریال
سالانه
IR-1GB
فضا
1024 مگابایت
پهنای باند
10000 مگابایت/ماه
پارک دامنه
۳ عدد
اکانت ایمیل
نامحدود
بانک اطلاعاتی
نامحدود
سایر امکانات
نامحدود
125,000 ریال
ماهانه
IR-2GB
فضا
2048 مگابایت
پهنای باند
15000 مگابایت/ماه
پارک دامنه
۵ عدد
اکانت ایمیل
نامحدود
بانک اطلاعاتی
نامحدود
سایر امکانات
نامحدود
259,000 ریال
ماهانه
IR-5GB
فضا
5120 مگابایت
پهنای باند
20000 مگابایت/ماه
پارک دامنه
۱۰ عدد
اکانت ایمیل
نامحدود
بانک اطلاعاتی
نامحدود
سایر امکانات
نامحدود

Powered by WHMCompleteSolution