کلیه مشترکانی که برای پرداخت صورت حساب خود از روش های غیر از پرداخت آنلاین توسط کارت های سیستم شتاب، مثل مراجعه به بانک یا بانکداری الکترونیک یا کارت به کارت استفاده می کنند باید به این نکته توجه کنند که اطلاعات پرداخت خود شامل میزان مبلغ، نام بانک، تاریخ و نام کاربری یا ایمیل خود را به گیتی هاست ارسال نمایید در غیر این صورت از نظر گیتی هاست صورت حساب شما پرداخت نشده باقی خواهد ماند.Thursday, September 23, 2010« برگشت

Powered by WHMCompleteSolution