با توجه به ملاحضات امنیتی و همچنین ارائه نسخه و امکانات جدید
نسخه پی اچ پی از 5.2 به 5.3 ارتفا یافت.
برای مشاهده تغییراتی که در توابع و امکانات نسخه جدید php انجام شده است به " اینجا " مراجعه فرمایید
همچنین نسخه پایگاه داده MySql نیز به 5.1  ارتقا پیدا کرد.
Friday, October 12, 2012« برگشت

Powered by WHMCompleteSolution