کاهش تعرفه ثبت دامنه

تعرفه ثبت، تمدید و انتقال یک ساله دامنه های .com/.net/.org به 38000 تومان کاهش یافت.

22 יולי 2013